Kelurahan Handil Jaya

handil jaya
Profil Kelurahan
LURAH:HERLINA, SKM
NIP:19680217 198803 2 002
ALAMAT KANTOR:JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO.26 KEL. HANDIL JAYA
KONTAK:-
Pejabat Kelurahan

Data Pejabat Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi

Nama : DESMARITA, SP

NIP : 19791204 201212 2 002

Jabatan : Sekretaris Lurah

Nama : DESI PURWATI, S.STP

NIP : 19941212 201609 2 001

Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Nama : EKA ROMANINGSIH, SE

NIP : 19850529 200801 2 002

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial

Nama : M. HENDRI SYAM, SH

NIP : 19720321 200701 1 010

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

GeOGRAFIS

Kelurahan Handi Jaya merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Jelutung, dengan Luas Wilayah 94.80 Ha yang terdiri dari 28 Rukun Tetangga (RT).

Data kondisi kependudukan di wilayah Kelurahan Handil Jaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

  • Jumlah KK : 2.695
  • Jumlah Jiwa : 8.673
  • Laki – Laki : 4.234
  • Perempuan : 4.439

– Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada diwilayah Kelurrahan Handil Jaya terdiri dari :

a. TK/PAUD/BKB : 2 Sekolah TK

b. SD/MI : 6 SD

c. SLTP/MTS : 3 SMP

d. SLTA/MAN : 2 SLTA

e. SLB : –

– Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang tersedia di Kelurahan Hadil Jaya pada saat ini terdiri dari :

a. Puskesmas : 1 Unit

b. Pustu : 1 Pustu

c. Poliklinik/Balai Pengoabatan : 2 Unit 

d. Apotik : 5 Unit

e. Posyandu : 9 Posyandu

d. Jumlah Rumah/Praktek Dokter : 2 Unit

e. Rumah Bersalin : 1 Unit

– Sarana Peribadatan

Sarana yang digunanakan sebagai peribadatan umum beragama di wilayah Kelurahan Handil Jaya :

a. Masjid : 13 Masjid 

b. Gereja : 1 Gereja

c. Vihara : –

d. Pura : –

– Sarana Olahraga

Sarana Orahraga yang ada diwilayah Kelurahan Handil Jaya terdiri dari :

a. Lapangan Sepak Bola : –

b. Lapangan Badminton : 4

c. Lapangan Basket : –

d. Lapangan Futsal : 1

e. Lapangan Volly : 4

f. Pusat Kebugaran : 1

g. Tennis Meja : 5 Unit

Data Target PBB Kelurahan Handil Jaya Tahun 2020 :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat

Telah dilaksanakannya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kelurahan Handil Jaya dengan Menggunakan dana APBD dan Dana Pusat (APBN) Berupa :

a. DANA APBD (BANGKIT BERDAYA)

– Pembangunan Parit Jalan RT.18

– Pembangunan Parit Jalan RT.18

– Pembangunan Jalan Cor RT.08

– Pembangunan Parit Jalan RT.08

– Pembangunan Pos kamling RT.08

– Pembangunan Pos kamling RT.02

– Pembangunan Pos kamling RT.17

b. DANA PUSAT (APBN)

– Pembangunan Parit Jalan RT.03

– Pembangunan Parit Jalan RT.03

– Pembangunan Parit Jalan RT.03

– Pembangunan Parit RT.01

– Pembangunan Pos Kamling RT.05

– Pembangunan Pos Kamling RT.16

– Pembangunan Pos Kamling RT.25

– Pembangunan Penutup Parit RT.05

– Pembangunan Penutup Parit RT.28

– Pembangunan Drainase/Parit RT.11

– Pembangunan Drainase/Parit RT.15

– Pembangunan Drainase/Parit RT.16

– Pembangunan Drainase/Parit RT.20

– Pembangunan Drainase/Parit RT.20

– Pembangunan Drainase/Parit RT.02

– Pembangunan Jalan Cor RT.05

– Pembangunan Jalan Cor RT.19

– Pemasangan Keramik Posyandu RT.25

2. Sarana dan Prasarana

– Pelatihan Hidroponik

3. Sarana dan Prasarana

– Mengadakan Termo Gun

– Mengadakan Instalasi Cuci Tangan

– Pengadaan Alat Penyemprot Disenfekta

– Pengadaan Bahan Disenfektan

– Pengadaan Tedmon

– Pengadaan Umbul-Umbul

– Pengadaan Masker

– Pengadaan Hand Sanitizer

data masih dalam inputan……

GALERI KEGIATAN
LOKASI KANTOR KELURAHAN
BERITA KELURAHAN